Company picture

Зарплата та управління персоналом

Програмний Продукт "Зарплата та управління персоналом" – комплексне рішення яке створене для автоматизації кадрової політики підприємства, а також автоматизації розрахунку заробітної плати персоналу. Система дозволяє паралельне ведення двох видів обліку персоналу, та може використовуватись на підприємствах холдингової структури.
Опис:
Програма "1С:Зарплата та управління персоналом для України" це потужний інструмент для реалізації кадрової політики підприємства, а також автоматизації різних служб підприємства, від служби управління персоналом і лінійних керівників до працівників бухгалтерії, по наступних напрямках:
планування потреб в персоналі;
забезпечення бізнесу кадрами;
управління компетенціями та атестація працівників;
управління навчанням персоналу;
управління фінансовою мотивацією персоналу;
ефективне планування зайнятості персоналу;
облік кадрів і аналіз кадрового складу;
трудові відносини, зокрема, кадрове діловодство;
розрахунок заробітної плати персоналу;
управління грошовими розрахунками з персоналом, зокрема, депонування;
розрахунок регламентованих законодавством податків і внесків з фонду оплати праці;
відображення нарахованої зарплати і податків у витратах підприємства.

У конфігурації особлива увага приділяється автоматизації управлінської діяльності менеджерів з персоналу. Зокрема, конфігурація містить наступні інструменти, що дозволяють вирішувати основні завдання, з якими стикаються при плануванні як менеджери з персоналу, так і керівники різних рівнів:
інструмент підбору кадрів, що дозволяє здійснити всю процедуру підбору кадрів, серед іншого, ведення переписки з кандидатами по електронній пошті; інструмент з планування відпусток працівників;
інструментарій управління компетенціями та проведення атестацій;
інструментарій управління навчанням працівників;
інструмент розробки схем мотивації працівників.

За допомогою прикладного рішення можна вести кадрову управлінську й облікову діяльність декількох організацій, причому в ролі окремих організацій можуть виступати як юридичні особи, так і індивідуальні фізичні особи – підприємці (ФОП).
Прикладне рішення також може використовуватися на підприємствах холдингової структури, що складаються з декількох організацій, що оформлені як юридичні особи або фізичні особи – підприємці (ФОП). Програма забезпечує паралельне ведення двох видів обліку персоналу — управлінського та регламентованого. Управлінський облік ведеться по підприємству в цілому, а регламентований облік ведеться окремо для кожної організації (юридичної особи або ФОП).
"Зарплата та управління персоналом" також містить наступні сервісні можливості:
Робота з розподіленими інформаційними базами;
Повнотекстовий пошук даних — пошук довільного тексту по всіх об'єктах конфігурації (документах, довідниках тощо). Пошук виконується з урахуванням морфології російської, української та англійської мов;
Завантаження курсу валют з Інтернету;
Підготовка листа у відділ технічної підтримки;
Вбудований поштовий клієнт;
Автоматична перевірка і встановлення оновлень "1С:Зарплата та управління персоналом для України" через Інтернет;
Механізм завдань користувача. Завдання користувача можуть створюватися автоматично регламентним завданням.

Для забезпечення додаткових можливостей аналізу всіх наявних в інформаційній базі даних у складі прикладного рішення містяться універсальні звіти, що дозволяють вивести у вигляді таблиці або діаграми наповнення будь-якого довідника, дані документів тощо.
Для прискорення введення інформації про нового співробітника призначений "Помічник створення співробітника і прийому на роботу ". Помічник допомагає швидко налаштувати всі необхідні дані про фізичну особу, наприклад: тип договору (трудовий, ЦПХ, тільки управлінський), дані про трудовий договір і місце та умови роботи, оклад та інші нарахування. При необхідності можна відразу оформити наказ про прийом на роботу.
Інтерфейс прикладного рішення містить декілька інтерфейсів за ролями користувачів і робочий стіл з закладками по ділянках роботи. "Робочий стіл" допомагає користувачам-початківцям швидше освоювати програму, а досвідченим користувачам ефективніше виконувати щоденні завдання. можливість додати до вибраного як об’єкти (документи, елементи довідників та ін.), так і команди.
"Зарплата та управління персоналом" забезпечує вирахування регламентованих законодавством податків і зборів: єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, податку на доходи фізичних осіб та військового збору.
Система побудови звітів дозволяє виконувати аналіз інформації про податки і збори в різних розрізах, наприклад аналіз сукупного доходу працівників у розрізі видів доходу, суми утриманого ПДФО та суми перерахованого до бюджету за будь-який період.
Гнучка реалізація обліку нарахованої зарплати і податків дозволяє довільним чином налаштувати порядок відображення цих сум у витратах підприємства, і автоматично передати ці дані в програму "Бухгалтерія 8". Для контролю відображення зарплати в регламентованому обліку можна скористатися звітом "Віддзеркалення зарплати в регламентованому обліку".
В прикладному рішенні підтримується обмін даними з "Бухгалтерією 8" редакції 1.2, 2.0

Замовляйте дзвінок і отримайте безкоштовну консультацію прямо зараз!

)